Planinarenje je rekreacija i sport u kom postoji veliki izbor mogućnosti za sve uzraste i temperamente.

Šta je planinarstvo?

Planinarstvo je vrlo širok pojam koji obuhvata gotovo sve čovekove delatnosti direktno i indirektno vezane za kretanje i boravak u planinama. To nije besciljno lutanje po nepristupačnim zabitima i osvajanje vrhova s kojih će planinar i onako ubrzo morati sići, već način i stil života, čitav niz aktivnosti koje savremenom čoveku život čine zanimljivijim, zdravijim i nadasve lepšim. Odlazak u prirodu, druženje i kretanje na čistom planinskom vazduhu predstavlja aktivan oblik odmora koji planinara ispunjava osećajem zadovoljstva i novim doživljajima.

Glavni ciljevi planinarstva su boravak u prirodi i planini, kretanje tj. pešačenje, sportski i rekreativni usponi, pomeranje granica fizičkih mogućnosti, čuvanje zdravlja. U okviru ove aktivnosti moguće je šetati ili po želji dostizati vrhunske rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou, sticati znanja, veštine i sportska zvanja u brojnim planinarskim disciplinama. Pri tome se učesnici druže, socijalizuju i okupljaju se prijatelji. Kroz putovanja na planinarske akcije upoznaju se priroda i planine Srbije i sveta. Poseban cilj i briga svih planinara je čuvanje i zaštita planinske prirode.PEŠAČENJE je sportska rekreativna netakmičarska disciplina koja podrazumeva hodanje po bezbednim stazama i putevima u prirodi i izletištima. Pešačenje traje duže od 2 časa i potrebno je planiranje ovakve aktivnosti. Koristi se sportska odeća i obuća prikladna vremenskim uslovima. Na pešačkim stazama ne treba da postoje teže prepreke. Od tehničkih pomagala preporučuju se štapovi za pešačenje.

PLANINARENJE (izletničko) je kretanje po uređenim i neuređenim brdsko-planinskim stazama i putevima. Za planinarenje je potrebna lična i kolektivna planinarska oprema, planinarska odeća i obuća koje omogućavaju zaštitu, bezbedno i slobodno kretanje u svim vremenskim uslovima leti i zimi.

VISOKOGORSKO PLANINARENJE podrazumeva aktivnost u visokim i razuđenim planinskim masivima. Za visokogorsko planinarenje neophodno je iskustvo i znanje za bezbedno kretanje kroz planinu, fizička i psihička pripremljenost, korišćenje planinarske tehničke opreme, poznavanje orjentacije, metereologije, bivakovanja, pravila ishrane, prve pomoći i spasavanja kao i poznavanje osnova tehnike alpinizma za osiguravanje kretanja na strmim i stenovitim padinama, leti i zimi.VIA FERATA je obezbeđena planinska staza kroz teško pristupačne stenovite terene, opremljena nogostupima, čeličnim sajlama, gvozdenim klinovima i lestvicama, koje su pričvršćene uz stenu. Na via ferati planinari koriste lične tehničke komplete za osiguranje prilikom kretanja. Za korišćenje via ferate učesnici moraju biti fizički i psihički izuzetno pripremljeni. Za ocenjivanje tehničke težine uspona postoji više skala na međunarodnom nivou.

ALPINIZAM je planinarska disciplina tehničkog penjanja u visokim stenama po odabranim dugačkim pravcima-smerovima, uz korišćenje alpinističke opreme, specijalnih pomagala i uvežbanih tehnika penjanja. Za bavljenje alpinizmom obavezna je odgovarajuća obuka i izuzetna pripremljenost planinara-alpiniste. Za ocenjivanje tehničke težine uspona postoji više skala na međunarodnom nivou.

SPORTSKO PENJANJE je disciplina koja se razvila iz alpinizma. Penjanje se izvodi u prirodnoj i na veštačkoj steni na smerovima male dužine-visine (8 – 30 m). Savlađivanje smerova vrši se slobodnim usponom uz tehničko osiguravanje od pada sa korišćenjem klinova unapred postavljenim za međuosiguranje. Sportsko penjanje je kvalitetna takmičarska disciplina za kategorije težinskog, brzinskog i boldering uspona sa međunarodnom skalom za određivanje stepena težine uspona.SPELEOLOGIJA je disciplina u planinarstvu koja obuhvata istraživanje kraških fenomena u planinama, postanak i razvoj pećina i drugih oblika, registruje njihove dimenzije, proučava fizičke i hemijske procese u podzemlju, prati podzemne vodene puteve, proučava živi svet podzemlja, mikroklimatske odnose. Speleologija u tehnici istraživanja koristi odgovarajuću speleološku i alpinističku tehničku opremu. Za bavljenjem speleologijom obavezna je posebna obuka i izuzetna pripremljenost.

PLANINARSKO ORIJENTACIONO TAKMIČENJE je ekipna takmičarksa disciplina u kojoj učesnici pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz pomoć topografske karte i kompasa. Ekipu sačinjava 3 takmičara iste starosne i polne kategorije. Takmičarski zadatak obuhvata proveru i drugih znanja i veština. Znanje čitanja topografskih karata se stiče na posebnim seminarima. Postoji liga i prvenstvo Srbije u ovoj disciplini.PLANINARSKI TREKING je planinarsko takmičenje u pešačenju koje se održava na obeleženim planinarskim stazama različite dužine i zahtevnosti. Staze su vrednovane brojem bodova prema težini koji se za učesnike sabiraju iz više takmičenja u ligi na kraju sezone kada se određuju plasmani pojedinaca i klubova.

PENJANJE U LEDU (ICE CLIMBING) je disciplina koja obuhvata penjanje strmih ledenih formacija (vodopadi, stene i litice čije su površine pokrivene ledom). Postoji 4 vrste leda, a težina uspona je tehnički stepenovana (nezavisno od vrste leda). Za penjanje se koriste specijalne alpinističke alatke za led. U ovoj disciplini organizuju se takmičenja (brzinsko i težinsko) koje UIAA kandiduje za listu sledećih Zimskih olimpijskih igara. U ovoj disciplini, u nedostatku leda razvila se disciplina tzv. suvog penjanja (dry tooling) sa simuliranjem leda i penjanjem u steni i veštačkim konstrukcijama od drveta i drugih materijala.

PLANINSKO TRČANJE je vrsta trčanja koje se odvija na brdovitom ili planinskom terenu, gde stepen uspona u odnosu na dužinu staze može značajno uticati na težine trke. Ne koristi se nikakva dodatna tehnička oprema. Bitan je faktor vremena za koje se prelazi određena staza. Razlikuje se od orijentiringa po tome što u planinskoj trci takmičar nema slobodu izbora puta od tačke do tačke, već je put obeležen, i trkač se mora kretati njime.

KANJONING podrazumeva kretanje kroz kanjon uz korišćenje različitih tehnika, koje mogu uključivati hodanje, penjanje, skakanje i plivanje te druge aktivnosti. Iako se obično hodanje niz kanjon često naziva kanjoning, u užem smislu ova aktivnost uključuje tehničko spuštanje, koje zahteva planinarsku opremu. Kanjoning često zahteva posebne veštine kao što su navigacija, traženje ruta i druge stvari vezane za putovanje kroz divljinu.PLANINSKI BICIKLIZAM je disciplina u okviru koje se biciklom vozi kroz šume, po brdima, planinama, kolskim putevima, koji se jednim imenom nazivaju „ofroud“ putevi. Zahteva posebnu opremu i bicikle, kao i određena predznanja, iskustvo i tehniku za ofroud vožnju.

tekstovi preuzeti sa pss.rs, trcanje.rs i wikipedia.org