Najbolji način da se upoznate sa osnovnim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji.

Cilj osnovne planinarske obuke je upoznavanje sa najosnovnijim znanjima i veštinama o planinarstvu i planinarskoj organizaciji kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti. Takođe, ona je i polazište za viši oblik obuke.

Polaznici usvajaju osnovne procedure i etičke principe planinarstva, koji su osnova za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima. Stvara se jedinstvena osnova znanja, veština, sposobnosti i stavova, koji predstavljaju osnovu za naredne nivoe obuka.

Svrha osnovne planinarske obuke je osposobljavanje za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima.


PSK Balkna za svoje članove jednom godišnje organizuje osnovnu planinarsku obuku koja traje 16 časova tj. dva dana po 8 časova (jedan vikend).

Obuka se realizuje u Beogradu i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Program obuke realizuju vodiči kluba. Klub obezbeđuje svu neophodnu opremu za realizaciju obuke.

Plan obuke:

1. Pojam i istorija planinarstva
2. Planinarska organizacija i discipline
3. Poznavanje planina za planinare
4. Orijentacija u planini
5. Uticaj atmosfere na planinarske aktivnosti
6. Planinarski objekti i tereni
7. Planinarska oprema
8. Osnove tehnike kretanja
9. Opasnosti u planini i bezbednost planinara
10. Planinarska etika i zaštita planina
11. Osnove pružanja prve pomoćiSavladanost programa obuke proverava se na kraju programa, kroz test i praktičan rad. Provera savladanosti programa se ocenjuje opisno - položio/nije položio ispit.

Nakon provere savladanosti programa, polazniku se izdaje uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci, koje izdaje Komisija za obuku i usavršavanje u planinarstvu PSS.

PSK Balkan preporučuje svim planinarima početnicima pohađanje osnovne planinarske obuke.

Obaveštenje o terminu održavanja osnovne planinarske obuke biće blagovremeno postavljeno na klupskom sajtu.