Učlanjenje

Ukoliko želite da postanete član


Članarina važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplaćena.

Uključuje osnovno osiguranje.


odrasli

0 dinara

deca

0 dinara

Obnova članarine

Ukoliko ste već član PSK Balkan


Članarina važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplaćena.

Uključuje osnovno osiguranje.


odrasli

0 dinara

deca

0 dinara

Dopunsko osiguranje

Opcionо


Ne predstavlja uslov za učešće u planinarskim akcijama.

Polisa važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplaćena.

Preporučeno od strane PSS.


0 dinara