Blog

01 okt 2023

Sokolske planine

PROKLETIJE su gorostasni planinski masiv koji se pruža na području tri države – Crne Gore, Srbije i Albanije. Naziv potiče sa početka 20. veka kada je čuveni geograf Jovan Cvijić zamenio stariji naziv ovog masiva sadašnjim i tako ga upisao u kartografiju, nasuprot nekadašnjem nazivu Trojanske planine. PROKLETIJE su gorostasni planinski masiv koji se pruža […]

Read more
01 okt 2023

Priboj sky race 2023

PROKLETIJE su gorostasni planinski masiv koji se pruža na području tri države – Crne Gore, Srbije i Albanije. Naziv potiče sa početka 20. veka kada je čuveni geograf Jovan Cvijić zamenio stariji naziv ovog masiva sadašnjim i tako ga upisao u kartografiju, nasuprot nekadašnjem nazivu Trojanske planine. PROKLETIJE su gorostasni planinski masiv koji se pruža […]

Read more
29 sep 2023

Bjelašnica i Visočica

PROKLETIJE su gorostasni planinski masiv koji se pruža na području tri države – Crne Gore, Srbije i Albanije. Naziv potiče sa početka 20. veka kada je čuveni geograf Jovan Cvijić zamenio stariji naziv ovog masiva sadašnjim i tako ga upisao u kartografiju, nasuprot nekadašnjem nazivu Trojanske planine. PROKLETIJE su gorostasni planinski masiv koji se pruža […]

Read more