Blog

11 dec 2022

Kosmaj

KOŽUF je pogranična planina između Severne Makedonije i Grčke. Planina je udaljena dvadesetak kilometara od Đevđelije. Najviši vrh je 2176 metara visoki Zelenbreg. Kožuf je bio poprište velikih bojeva na Solunskom frontu tokom Prvog svetskog rata. Kožuf je pogranična planina između Severne Makedonije i Grčke. Planina je udaljena dvadesetak kilometara od Đevđelije. Najviši vrh je […]

Read more
04 dec 2022

Povlen

KOŽUF je pogranična planina između Severne Makedonije i Grčke. Planina je udaljena dvadesetak kilometara od Đevđelije. Najviši vrh je 2176 metara visoki Zelenbreg. Kožuf je bio poprište velikih bojeva na Solunskom frontu tokom Prvog svetskog rata. Kožuf je pogranična planina između Severne Makedonije i Grčke. Planina je udaljena dvadesetak kilometara od Đevđelije. Najviši vrh je […]

Read more
03 dec 2022

Tara

KOŽUF je pogranična planina između Severne Makedonije i Grčke. Planina je udaljena dvadesetak kilometara od Đevđelije. Najviši vrh je 2176 metara visoki Zelenbreg. Kožuf je bio poprište velikih bojeva na Solunskom frontu tokom Prvog svetskog rata. Kožuf je pogranična planina između Severne Makedonije i Grčke. Planina je udaljena dvadesetak kilometara od Đevđelije. Najviši vrh je […]

Read more