VELIKA BIH TURA ( 7 – 16. jul 2017. )

 
Planinarski klub „Balkan“ u periodu od 7. do 16. jula 2017. godine organizuje desetodnevnu planinarsku akciju u okviru koje ćete moći da upoznate neke od najlepših i najviših planina Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina pretežno je planinska zemlja koja se sastoji od dve geografske i istorijske celine – veće, naseljenije i šumovitije Bosne i teritorijalno manje (oko 20% BIH), ređe naseljene i krševitije Hercegovine na jugu.
Planine Bosne i Hercegovine pripadaju Dinarskim planinama, a najviše među njima su Maglić, Volujak, Čvrsnica, Vranica, Prenj, Treskavica, Vran, Bjelašnica, Lelija, Zelengora i Cincar; sve sa vrhovima višim od 2000 metara nadmorske visine.

PROGRAM AKCIJE
1.dan – petak, 7. jul
– polazak u 23.00 časa iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– noćna vožnja preko Bijeljine, Brčkog, Doboja i Zenice do Travnika
2. dan – subota, 8. jul
– dolazak u Travnik u jutarnjim časovima
– posle pauze u Travniku nastavak vožnje do Vlašića
– pešačenje Vlašićkom visoravni i uspon na vrh Paljenik (1934 m)
– po povratku sa pešačenja smeštaj i noćenje u planinarskom domu na Vlašiću
* srednje naporna tura (dužina staze je oko 15 km, a ukupan uspon oko 900 m)

Travnik je grad u srednjoj Bosni. Smešten je u dolini reke Lašve, okružen planinom Vlašić sa severa i Vilenicom sa juga. U gradu se nalazi Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“, tvrđava Stari grad, Sahat-kula i dr.

Vlašić je planina u srednjoj Bosni koja se strmo izdiže iznad doline Lašve. Vlašićka visoravan se prostire na visini od 1100 do 1500 m n.v, a najviši delovi planine prelaze visinu od 1900 m. Najviši vrh je Paljenik sa 1934 m n.v. Na Vlašićkoj visoravni se nalazi Babanovac – centar zimskog turizma.

3. dan – nedelja, 9. jul
– polazak sa Vlašića u ranim jutarnjim časovima
– vožnja do Vranice
– uspon na vrhove Nadkrstac (2112 m) i Loćika (2107 m) i obilazak Prokoškog jezera
– vožnja do planinarskog doma, smeštaj i noćenje
* srednje naporna tura (dužina staze je oko 18 km, a ukupan uspon oko 850 m)

Prokoško jezero je ledničko jezero koje se nalazi na planini Vranici na 1640 m n.v. Poznato je po tritonu – endemskoj vrsti daždevnjaka koja je na listi zaštićenih vrsta. Prokoško jezero je proglašeno spomenikom prirode šezdesetih godina 20. veka.

Vranica je četvrta najviša planina Bosne i Hercegovine. Njen najviši vrh je Nadkrstac (2112 m). Sa susednim planinama Bitovnjom i Štitom čini grupu tzv. rudnih planina Bosne. To je pitoma planina sa dosta pašnjaka i površinskih voda.

4. dan – ponedeljak, 10. jul
– polazak iz doma u ranim jutarnjim časovima
– vožnja do Ramskog jezera gde ćemo napraviti kratku pauzu za fotografisanje
– nastavak vožnje do Livna, a odatle do planinarskog doma na Cincaru
– uspon na vrh Cincar (2006 m) sa kog se pruža lep pogled na Glamočko polje
– smeštaj i noćenje u planinarskom domu na Cincaru
* srednje naporna tura (dužina staze je oko 12 km, a ukupan uspon oko 800 m)

Ramsko jezero je veštačko jezero stvoreno 1968. godine na reci Rami koja se nalazi između planina Vran, Raduša i Ljubuša.

Cincar je planina koja se nalazi severno od Livna. Dostiže visinu od 2006 m n.v. što je čini najvišom zapadnobosanskom planinom. Okružen je Kupreškim, Glamočkim, Duvanjskim i Livanjskim kraškim poljem, a na jugozapadnim padinama se nalazi prostrana kraška visoravan Krug sa brojnim vrtačama.

Glamočko polje je drugo najveće kraško polje u Bosni i Hercegovini. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok između planina Šator i Cincar.

5. dan – utorak, 11. jul
– vožnja do sela Sajković u podnožju Dinare
– uspon na Troglav (1913 m), najviši vrh Dinare, sa kog se pruža pogled na celo Livanjsko polje
– po završetku planinarenja vožnja do jezera Blidinje, smeštaj i noćenje u planinarskom domu
* srednje naporna tura (dužina staze je oko 16 km, a ukupan uspon oko 1200 m)

Dinara je planina na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine tj. između zapadne Bosne i Dalmacije. Po ovoj planini cela skupina planinskih venaca između Alpa i Šar-planine dobila je naziv Dinarske planine (Dinaridi). Dinara posle Velebita ima najduže planinsko bilo među Dinarskim planinama. Najviši vrh Dinare je Troglav (1913 m).

Livanjsko polje je najveće kraško polje u BIH. Ono je spušteno između planina Dinara, Kamešnica, Cincar, Golija i Šator. U krajnjem jugoistočnom delu polja nalazi se Buško jezero, veštačko jezero koje je formirano na prostoru koji je nekada bio periodično plavljeni deo Livanjskog polja (Buško blato).

6. dan – sreda, 12. jul
– uspon na vrh Veliki Vran (2074 m)
– noćenje u planinarskom domu kod jezera Blidinje
* srednje naporna tura (dužina staze je 10-15 km, a ukupan uspon 800-1000 m)

Vran je planina koja se izdiže iznad Dugug polja i jezera Blidinje, nasuprot planine Čvrsnice. Ima dva vrha iznad 2000 m n.v. Najviši je Veliki Vran (2074 m), a nešto niži Mali Vran (2017 m). Dugo polje je kraško polje između planina Vran i Čvrsnica, a najpoznatije je po stećcima koji se nalaze u samom podnožju planine Vran i kojih ima 150. Ova nekropola stećaka od 2016. godine nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine.

Jezero Blidinje je najveće planinsko jezero u Bosni i Hercegovini. Zaštićeno je i nalazi su u okviru Parka prirode Blidinje. Smešteno je u Dugom polju, između planina Vran i Čvrsnica, na nadmorskoj visini od 1184 m.

7. dan – četvrtak, 13. jul
– polazak iz doma u ranim jutarnjim časovima
– vožnja od Blidinja preko Posušja i Grude do vodopada Kravica koji ćemo posetiti
– nastavak vožnje preko Čapljine do starog grada Počitelja koji ćemo takođe posetiti
– putovanje nastavljamo do Blagaja gde ćemo videti vrelo reke Bune, a zatim do Mostara
– vožnja do jezera Blidinje
– noćenje u planinarskom domu kod jezera Blidinje

Vodopad Kravica nalazi se na reci Trebižat koja je pritoka Neretve. Ima širinu od 120 m i visinu od 28 m. Nekada su uz vodopad bili aktivni mnogobrojni mlinovi i stupe za valjanje sukna.

Počitelj je istorijsko naselje orijentalno-mediteranskog tipa u dolini reke Neretve, koje je 2003. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Predstavljao je tvrđavu koja potiče iz srednjeg veka i koja je štitila ulaz u dolinu Neretve.

Vrelo Bune se nalazi jugoistočno od Mostara u mestu Blagaj. Ispod stena visokih više stotina metara izvire reka Buna iz vrela koje se smatra jednim od najjačih u Evropi. Uz samo vrelo nalazi se derviška tekija.

Mostar je najveći grad Hercegovine. Smešten je na obalama reke Neretve. Ubraja se u jedan od najlepših gradova Bosne i Hercegovine. U njemu se nalazi Stari most, koji je zajedno sa Starim gradom 2005. godine uvršten na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine.

8. dan – petak, 14. jul
– uspon na vrh Veliki Vilinac (2116 m) ili na vrh Pločno (2228 m) (u zavisnosti od sastava grupe)
– noćenje u planinarskom domu kod jezera Blidinje
* naporna tura (dužina staze je oko 15-22 km, a ukupan uspon oko 1150-1500 m)

Čvrsnica je treća najviša planina BIH. Nalazi se u severozapadnoj Hercegovini. Najviši vrh planine je Pločno (2228 m). Planina je podeljena na dva dela – Muharica na severoistoku, sa vrhovima Veliki Vilinac (2116 m) i Mali Vilinac (1988 m), te Čvrsnice u užem smislu na jugozapadu.

Na Čvrsnici se nalaze Hajdučka vrata – interesantan geomorfološki fenomen.

9. dan – subota, 15. jul
– polazak iz doma u ranim jutarnjim časovima
– vožnja preko Jablanice do Konjica
– uspon na vrhove Zelena glava (2155 m) i Otiš (2097 m) na Prenju
– po završetku planinarenja vožnja do Boračkog jezera, smeštaj i noćenje u katunima
* naporna tura (dužina staze je oko 20 km, a ukupan uspon oko 1800 m)

Prenj je planinski masiv u severnom delu Hercegovine. Nalazi se u okuci reke Neretve, a okružuju ga planine Čvrsnica, Velež, Bjelašnica, Visočica, Bitovnja i dr. Najviši vrh planine je Zelena glava (2155 m). U podnožju planine nalaze se gradovi Konjic, Jablanica i Mostar.

Boračko jezero je kraško-glacijalno jezero koje se nalazi u severoistočnom podnožju planine Prenj na nadmorskoj visini od 400 m. Od Konjica je udaljeno 20 km i jedno je od najpoznatijih izletišta u BIH.

10. dan – nedelja, 16. jul
– polazak u ranim jutarnjim časovima
– vožnja do Dugog polja na planini Bjelašnici
– uspon na vrhove Lovnica (1856 m) i Obalj (1897 m) uz posetu sela Lukomir
– po završetku planinarenja vožnja do Sarajeva gde ćemo napraviti pauzu
– povratak preko Sokoca, Zvornika i Loznice do Beograda
* srednje naporna tura (dužina staze je 8-15 km, a ukupan uspon 500-900 m; u zavisnosti od toga da li se vrši uspon na jedan ili oba vrha)

Bjelašnica je jedna od tri planine sa tim imenom koje se nalaze u Bosni i Hercegovini. Najviša od njih prostire se jugozapadno od Sarajeva i predstavlja prostranu krašku visoravan sa najvišim vrhom od 2067 m (Zvjezdarnica).

Lukomir je selo na planini Bjelašnici koje predstavlja naselje na najvećoj nadmorskoj visini u Bosni i Hercegovini (1459 m). Selo je proglašeno za nacionalni spomenik BIH.

Sarajevo je glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine sa oko 300 000 stanovnika. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne – vrelo Bosne. Grad okružuju planine Trebević, Jahorina, Bjelašnica, Igman i Romanija. U Sarajevu se nalazi dobro očuvani stari trgovački deo grada, popularna Baščaršija.

OPREMA: letnja, visokogorska; obavezni planinarski štapovi i gamašne; poželjan šlem
SMEŠTAJ: četiri noćenja u planinarskom domu na Blidinju, po jedno noćenje u planinarskim domovima na Vlašiću, Vranici, Cincaru i katunima kod Boračkog jezera (u domu na Cincaru nema tuševa)
ISHRANA: u sopstvenoj režiji; moguća je dopuna hrane usput u Travniku, Livnu i Mostaru
CENA: 160 evra (u cenu su uključeni prevoz, osam noćenja i troškovi organizacije)
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost i planinarsko iskustvo; u slučaju da bude procenjeno da planinar iz bilo kog razloga može ugroziti svoju, ili bezbednost grupe, polazak na uspon neće biti dozvoljen; organizator akcije zadržava parvo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PK „Balkan“ uz obaveznu akontaciju od 50 evra; uz prijavu dostaviti broj lične karte, broj planinarske knjižice i naziv kluba čiji ste član
VODIČI: Aleksandar Mijatović, br. telefona +381 64 359 94 63, imejl adresa: mijat034@gmail.com
Goran Savić, br. telefona +381 64 224 12 75, imejl adresa: goransavicbre@gmail.com