STAZAMA KOSMAJA – 12. 12. 2021.

Veoma sadržajna akcija na Kosmaju, jednoj od planina najbližih Beogradu.

Posle Avale, Kosmaj je najniža planina u Šumadiji sa 626 metara nadmorske visine. Ima tri vtha (Mali, Goli i Rutavi), od kojih pristup na najviši nije moguć zbog vojnopolicijskog objekta. Greben Kosmaja je polumesečastog oblika, a ovog puta planiranom stazom prelazićemo uživajući u vidicima na okolna pobrđa i blage rečne doline Šumadije.
Kosmaj (izvor: takonekako.com)
Naziv planine verovatno potiče od keltskih reči „cos“- šuma i „mai“- planina. U rimskom periodu naziv planine prilagođen je mitološkom značenju boginje Maje (casa Maiac). U toj rimskoj epohi planina je bila rudarsko središte, iako ima naznaka da se gvozdena ruda iskopavala i pre dolaska rimljana.
Kosmaj u doba Stefana Visokog postaje verski centar severne Srbije i despotovine. Tu su manastiri Kastaljan i Pavlovac, koje on koristi kao letnje rezidencije, u manastiru Tresije je veliki prepisivački centar, kao i u manastirima u Velikoj Ivanči, Babama, Stojniku kosmajskom… Njih despot podiže na Kosmaju, gde je često odlazio u lov, ali i vodio državničke poslove u konacima Kastaljana i Pavlovca.
 
PROGRAM AKCIJE:
nedelja, 12. decembar
– polazak u 7.00 časova iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– vožnja do Sopota gde se pravi kraća pauza i obilazi Rimska česma u parku u centru naselja
– vožnja do manastira Tresije, obilazak manastira i priprema za uspon na Kosmaj
– uspon na Mali Kosmaj i obilazak Spomen-kosturnice na Belom kamenu
– izlazak na vidikovac na Golom vrhu (546 m)
– silazak sa Golog vrha i obilazak ostataka manastira Kasteljan u istočnom podnožju Kosmaja
– nastavak pešačenja do vidikovca na obližnjem vrhu Košutica (463 m)
– povratak sa Košutice preko Vilinog korita i uspon na Veliki Kosmaj uz obilazak Spomenika palim borcima Kosmajskog odreda na Malom visu (576 m)
– silazak šumskom stazom do manastira Tresije
– pakovanje i povratak u Beograd
* ukupna dužina staze je 15 km, a kumulativni uspon je oko 600 m
 

Spomenik na Kosmaju (izvor: seoskiturizam.rs)

 

OPREMА: stаndаrdnа planinarska, prilаgođenа vremenskim prilikаmа
ISHRANA: iz ranca
TROŠKOVI: 1000 dinara; akontacija za akciju je 800 dinara i plaća se prilikom prijave; instrukcije za uplatu akontacije možete pročitati OVDE
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost i planinarsko iskustvo; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti; obavezno poneti planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu; u slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu jer novac ne može biti vraćen ili iskorišćen za drugu akciju; za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja; svi učesnici akcije u obavezi su da se pridržavaju propisanih mera prevencije (nošenje maske u prevozu)
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PSK „Balkan“; uz prijavu dostaviti broj telefona, broj planinarske kartice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i naziv kluba čiji ste član
VODIČ: Marko Novaković; broj telefona: +381 64 301 16 18; imejl adresa: markoni.novakovic@gmail.com