Statistički podaci o radu kluba od 1.08.2009. do 1.09.2010.