ŠAR PLANINA (Titov vrh 2747m) i SKOPSKA CRNA GORA (Crni vrh 1584 mnv)- 16 do 18.12.2016.

Titov vrh
Šar-planina ili skraćeno Šara se nalazi na granici Srbije i Makedonije. Poznata je i po drugim nazivima: Skardus, Carska planina i Monte Argentaro koji datiraju iz perioda srednjeg veka.
Po svojim osnovnim morfotektonskim osobinama, ona pripada Šarsko-pindskom planinskom sistemu odsnosno Dinaridima. Šar planinu karakteriše prostrano bilo, čija dužina po horizontalnoj projekciji iznosi 80 do 85km, odnosno teritorijalno od Kačaničke klisure na severoistoku, sa vrhom Ljuboten, pa sve do gornjeg toka reke Radike i Vrutoka na jugu, teritorijalno tromeđe Makedonsko-Albansko-Srpske granice. Širina ove planine kreće se od 20 do 25km, na taj način može se uzeti da površina Šar planinske oblasti zahvata preko 1600 km².
Ispod samog grebena Šar planine leže brojni cirkovi, u kojima su se smestila mnoga prelepa lednička jezera, poznata i kao Gorske oči, dok su ispod cirkova formirane duboko usečene valovske doline, koja najčešće predstavljaju izvorišta mnogih reka.
Opšti izgled Šar-planine je veoma različit. Posmatrano sa jugoistočne (Makedonske) strane ova planina odaje sliku pitomosti i pored visokih kota iznad 2700m/nv, ovde dominiraju zeleni pešnjaci, dok na severozapadnoj strani (Kosovsko-metohijskoj), gde ova planina poprima Alpski karakter, pokazujući svoju surovost kroz strmo-stenovite padine Periglacijalnog i Glacijalnog reljefa.

PROGRAM AKCIJE:
Petak  16. decembar  2016.
23.30h Polazak iz Skerlićeve od Hrama Svetog Save
Subota, 17. decembar 20 16. 
Dolazak u Skoplje u ranim jutarnim satima. Kratka pauza, nastavak vožnje do sela Ljubanci, odakle započinjemo uspon na Crni vrh 1584 mnv. Dužina staze oko 20 km sa visinskom razlikom oko 1100 mnv.
skopska-crna-gora-1
Planina Crna Gora se izdiže iz skopske doline (na jugu), kumanovske kotline (na istoku), gnjilanske kotline (na severu) i doline reke Lpenac (na zapadu). Planina se proteže u pravcu jugozapad-severoistok, najviši vrh je Ramno sa 1 651 m. Kanjonom Lipkovske reke, koja izvire na planini, Skopska Crna Gora podeljena je na dva dela: viši zapadni i niži istočni, zvani – Karadag. Na padinama Crne Gore leže gradovi: Skoplje, Kumanovo, Kačanik i Gnjilane.
skopska-crna-gora-2   skopska-crna-gora

U Kučevištu, centralnom selu tog planinskog regiona, sa pretežno srpskim življem, nalazi se Crkva Svetog Spasa (do 15. veka poznata kao Vavedenje Presvete Bogorodice), malo iznad uz planinu kraj Kučeviške reke, manastir Sveti Arhangeli, iz prve polovine 14. veka, pa hram Svete Paraskeve. U selu Gornjani je manastir Sveti Nikita od 11. do 13. veka, manastir Sveta Bogorodica, Crkva Svete Petke u Pobožju, Hram Svetog Đorđa u selu Banjani (16. vek), Crkva Svetog Nikole u selu Ljubanci..

skopska-crna-gora-makedonska-sveta-gora-m
Nedelja: 18 . decembar 2016.
04.30  Ustajane, priprema za uspon
05.00 Polazak na uspon od Popove Šapke (1620m), preko Ceripašine (2540m), Bakrdana (2704m) do Titovog vrha (2747m).
Titov vrh preko Bakrdana
Kojom stazom ćemo se vratiti sa vrha zavisi od vremenskih uslova i snega. Odluka na licu mesta. Dužina staze oko 20km, visinska razlika zavisi od staze kojom ćemo se vratiti,  1600 do 1950 mnv mnv uspona.
Napomena:  u koliko nemate dovoljno kondicije možete ispeti neke od navedenih  vrhova i vratiti se istom stazom ka hotelu.
16.00 h  Očekivano vreme  povratka  na Popovu Šapku, pakovanje i polazak za Beograd.
Oprema:  topla, visokogorska primerena zimskim uslovima.
Tehnička oprema: cepin i dereze u koliko bude snega.
Cena:
– prevoz i noćenje u hotelu, trokrevetne sobe sa kupatilom i doručkoma  65e.
Prijavu mozete proslediti sms porukom ili meilom ili  u prostorijama Kluba ul. Vjekoslava Kovača br. 11, lokal 2. Sportski centar „Olimp“ kod Cvetkove pijace. Uz prijavu dostavite broj planinarske knjizice i lične karte (nove biometrijske) ili pasoša. Akontacija za akciju 30E najkasnije do srede 13. decembra.2016.
Vodiči: Milanka Arsić, tel.:+381 64 182 4440,  e-mail: milanka.arsic@gmail.com
A
leksandar Mijatović, tel., +381 64  359 9463,  e-mail: mijat034@gmail.com