ŠAR-PLANINA I SKOPSKA CRNA GORA – 13. do 15. 12. 2019.

Već tradicionalno, PSK Balkan organizuje zimski uspon na Titov vrh (2747 m)! Ovaj put u kombinaciji sa usponom na jednu lepu planinu u blizini Skoplja – Skopsku crnu goru. Ova akcija je odlična priprema planinarima za odlazak u visoke planine.

Skopska crna gora, često zvana i samo kao Crna gora, po predanju Sveta gora (kako su je vekovima nazivali) ili istorijski Karadag, je srednje visoka planina na jugu Srbije i severu Severne Makedonije. Skopska crna gora je ime planine ali i jedne oblasne celine koju karakterišu etnografske, folklorne i dijalektske osobenosti. 

Skopska crna gora (foto: Ljiljana Lazarević)

 
Planina Skopska crna gora se izdiže iz skopske doline (na jugu), Kumanovske kotline (na istoku), Gnjilanske kotline (na severu) i doline reke Lepenac (na zapadu). Planina se proteže u pravcu jugozapad-severoistok, najviši vrh je Ramno sa 1651 m. Kanjonom Lipkovske reke, koja izvire na planini, Skopska crna gora podeljena je na dva dela: viši zapadni i niži istočni, zvani Karadag.

Skopska crna gora (foto: Ljiljana Lazarević)

 
PROGRAM AKCIJE:
petak, 13. decembar
– polazak u 23.30 h iz Skerlićeve ulice u Beogradu
 
subota, 14. decembar
– dolazak u Skoplje u ranim jutarnim satima
– kratka pauza pa nastavak vožnje do sela Ljubanci
– iz sela Ljubanci započinjemo uspon na Crni vrh (1584 m) na planini Skopska crna gora
– dužina staze je oko 20 km, sa visinskom razlikom od oko 1100 m
– povratak sa vrha
– nastavak putovanja do Popove Šapke na Šar-planini
– smeštaj i večera
 

Skopska crna gora (foto: Ljiljana Lazarević)

 
Šar-planina ili skraćeno Šara se nalazi na granici Srbije i Makedonije. Poznata je i po drugim nazivima: Skardus, Carska planina i Monte Argentaro koji datiraju iz perioda srednjeg veka.

Šar-planina (foto: Ljiljana Lazarević)

 
Po svojim osnovnim morfotektonskim osobinama, ona pripada Šarsko-pindskom planinskom sistemu odsnosno Dinaridima. Šar planinu karakteriše prostrano bilo, čija dužina po horizontalnoj projekciji iznosi 80 do 85km, odnosno teritorijalno od Kačaničke klisure na severoistoku, sa vrhom Ljuboten, pa sve do gornjeg toka reke Radike i Vrutoka na jugu, teritorijalno tromeđe makedonsko-albansko-srpske granice. Širina ove planine kreće se od 20 do 25km, na taj način može se uzeti da površina Šar planinske oblasti zahvata preko 1600 km².

Šar-planina (foto: Ljiljana Lazarević)

 
Ispod samog grebena Šar planine leže brojni cirkovi, u kojima su se smestila mnoga prelepa lednička jezera, poznata i kao gorske oči, dok su ispod cirkova formirane duboko usečene valovske doline, koja najčešće predstavljaju izvorišta mnogih reka.

Šar-planina (foto: Ljiljana Lazarević)

 
nedelja, 15. decembar
– uspon na Titov vrh (2747 m)
– sa Popove Šapke polazak na uspon u 5.30 h
– prvi smer uspona je Popova Šapka – Ceripašina – Bakrdan – Titov vrh (zimska staza)
– drugi smer uspona je Popova Šapka – ispod Ceripašine – Titov vrh (letnja staza)
– vodiči će pre polaska na uspon odlučiti kojom rutom će se izvršiti uspon
– izlazak na vrh do 12 h
– povratak do Popove Šapke
– povrtak za Beograd
 

Šar-planina (foto: Ljiljana Lazarević)

 
OPREMA: topla planinarska, prilagođena vremenskim prilikama; za uspon je potrebna i tehnička oprema (cepin i dereze)
SMEŠTAJ: na Popovoj Šapki u hotelu u trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama
TROŠKOVI:  65 evra (u troškove su uključeni prevoz, osiguranje sa rizikom, jedno noćenje, večera i doručak); akontacija za akciju prilikom prijave u iznosu od 50 evra, a ostatak na dan polaska na akciju
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PSK „Balkan“; uz prijavu dostaviti broj telefona, broj pasoša, datum rođenja (zbog osiguranja), broj planinarske kartice i naziv kluba čiji ste član
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti
VODIČI: Milanka Arsić; br. telefona: +381 64 182 44 40; imejl adresa: milanka.arsic@gmail.com
Strahinja Marjanović; broj telefona: +381 64 312 01 41; imejl adresa: strahinjaplaninar@gmail.com