RADAN, KOPAONIK I ĐAVOLJA VAROŠ – 27. i 28. 10. 2018.

Vrhovi koji se ređe penju i atraktivna Đavolja varoš za kraj oktobra. Pridružite nam se! 🙂

Rаdаn je plаninа i pаrk prirode nа jugu Srbije. Smeštenа je jugozаpаdno od Prokuplja, a zаpаdno od Lebаnа i Medveđe. Nаlаzi se između reke Toplice nа severu i Jаblаnice nа jugu. Pripаdа rodopskoj plаninskoj masi, а nаlаzi se uprаvo nа mestu gde se Dinаridi sučeljаvаju sа Rodopimа. Nаjviši vrh je Šopot (Tromeđa) sа 1409 m n.v. Nа obroncimа ove plаnine nаlаze se arheološki lokаlitet Cаričin Grаd, Prolom Bаnjа, Đаvoljа vаroš i srednjovekovno utvrđenje Ivаnovа kulа – grаd Ivаnа Kosаnčićа. Na jugu Radana, iznad sela Gajtan, izdiže se Sokolov vis (1370 m), vrh sa kog je Radan najlepši i sa kog se vide delovi Toplice i Kosova.

Radan planina

PROGRAM AKCIJE:
subota, 27. oktobar
– polazak u 6.00 časova iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– vožnja preko Kruševca i Kuršumlije do sela Đake
– razgledanje spomenika prirode Đavolja varoš
Đavolja varoš je redak prirodni fenomen koji se nalazi na Radan planini u blizini Kuršumlije. Predstavlja skup zemljanih glavutaka ili kula na čijim vrhovima se nalaze kamene kape (blokovi).  Čine je 202 kamene figure koje su nastale dugotrajnim i strpljivim radom prirode. Visoke su od dva do petnaest metara, a široke od pola do tri metra.

Đavolja varoš (izvor: www.serbianadventures.com)

– nakon razgledanja krećemo na uspon ka vrhu Sokolov vis (1370 m)
– po izlasku na vrh napravićemo pauzu za odmor i fotografisanje
– povratak istim putem ka Đavoljoj varoši
* dužina staze je oko 14 km, a ukupan uspon oko 800 m
– vožnja do Prolom Banje
– noćenje u Prolom Banji (Garetov konak)
nedelja, 28. oktobar
– polazak iz Prolom Banje u ranim jutarnjim časovima
– vožnja do Lukovske Banje
Lukovska Banja se nalazi na istočnim padinama Kopaonika na nadmorskoj visini od 681 m. Geografski položaj Lukovske banje, značajna nadmorska visina i atraktivna priroda, čine je dobrim klimatskim lečilištem pogodnim za odmor, rekreaciju i oporavak. Po broju izvora termomineralnih voda temperature 56-69°C i njihovoj izdašnosti (100 litara u sekundi), spada u red najbogatijih u zemlji.
Najveću pažnju u okolini Lukovske banje privlači Štavska treska (1439 m), ogranak Kopaonika severno od sela Štava. Nju je još pre 110 godina istakao Tihomir R. Đorđević sa „dva kamena roga (Velika i Mala Treska) na vrhu“. Treska predstavlja najbolji vidikovac u čitavoj Toplici.

Treska (autor: SOLEKS; izvor: wikiloc.com)

– polazak na uspon ka vrhu Treska (1439 m)
– završni deo uspona je dosta eksponiran i zahteva veću opreznost
– po izlasku na vrh napravićemo pauzu za odmor i fotografisanje
– spust ka Lukovskoj Banji
* dužina staze je oko 14 km, a ukupan uspon oko 1000 m
– povratak za Beograd
* planinari koji ne budu želeli da idu na Tresku mogu ostati u Lukovskoj Banji (šetnja, kupanje…)
OPREMA: standardna planinarska, prilagođena vremenskim prilikama
CENA:3000 dinara (prevoz), noćenje u šatorima; akontacija za akciju je 2000 dinara
cena ulaznice u Đavolju varoš je 350 dinara
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PSK „Balkan“; uz prijavu dostaviti broj telefona, broj planinarske kartice i naziv kluba čiji ste član
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti
VODIČI: Goran Savić; br. telefona +381 64 224 12 75; imejl adresa: goransavicbre@gmail.com
Aleksandar Mijatović; br. telefona +381 64 359 94 63; imejl adresa: mijat034@gmail.com