PEŠTERSKA VISORAVAN (2. i 3. septembar 2017.)


PSK „Balkan“ prvog vikenda septembra 2017. godine organizuje planinarsku akciju na prostoru Pešterske visoravni sa usponima na vrhove Štedim, Maja bunar, Trojan i Gračanski krš. Sem toga, ovo će biti prilika da vidite neke od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika srednjovekovne Raške.


 
 

Pešterska visoravan je kraška visoravan na nadmorskoj visini od 1150 – 1250 m koja se nalazi u jugozapadnoj Srbiji, jugoistočno od grada Sjenice, uz granicu sa Crnom Gorom. Na Pešterskoj visoravan nalaze se mnoge ponornice, od kojih je najveća Boroštica. Bogata je suvatima za ispašu ovaca, a kraj je poznat po proizvodima dobijenim od peštersko-sjeničkih ili peštersko-tutinskih ovaca (pešterski sir i dr.). Pešterska visoravan izvorište je treseta koji se smatra najkvalitetnijim, kako u Evropi, tako i u svetu. Stanovništvo čine Bošnjaci i Srbi, a ima i nešto Albanaca na krajnjem istoku visoravni.


 

 


PROGRAM AKCIJE:
subota, 2. septembar
– polazak u 00.30 časova iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– noćna vožnja preko Kraljeva i Raške do Novog Pazara u koji stižemo u ranim jutarnjim satima
– razgledanje grada i Petrove crkve – najstarijeg spomenika crkvene arhitekture u Srbiji
– poseta manastirima Đurđevi stupovi i Sopoćani (ukoliko bude vremena posetićemo i Stari Ras)
– nastavak vožnje kroz Koštam polje do naselja Tuzinje na Pešteru
– pešačenje od Tuzinja, obodom Pešterskog polja, do vrha Trojan (1351 m) i dalje do vrha Gračanski krš (1364 m) i sela Karajukića Bunari
* očekivana dužina staze je oko 16 km, a ukupan uspon oko 400 m
– vožnja od Karajukića Bunara do Sjenice, smeštaj i noćenje 

Peštersko polje zauzima najniži deo Pešterske visoravni. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1150 m, a površine je 63 km² i kao takvo najveće je kraško polje u Srbiji i najviše na celom Balkanskom poluostrvu. Smešteno je između Giljeve na severozapadu, Žilindara i Kruščice na jugozapadu i jugu i Jaruta na istoku i jugoistoku. Predstavlja zatvorenu morfološku celinu elipsastog oblika. Ova prostrana zaravan ima karakteristike subplaninske klime, sa nedostatkom vode na većem delu teritorije i velikim površinama pod pašnjacima i livadama pogodnim za stočarstvo. Uprkos tome poljoprivreda Peštera ima obeležja zaostale planinske poljoprivrede.


nedelja, 3. septembar
– ustajanje u ranim jutarnjim časovima
– vožnja od Sjenice do sela Ugao na obodu Pešterskog polja
– pešačenje od sela Ugao ka vrhu Maja bunar (1347 m) i dalje do vrha Štedim (1500 m) i sela Boljare i Doliće na granici sa Crnom Gorom
* dužina staze je oko 18 km, a ukupan uspon oko 600 m
– povratak za Beograd u koji stižemo u kasnim večernjim satima
oprema: standardna planinarska, primerena vremenskim prilikama
cena: 4200 dinara (u cenu su uključeni prevoz i noćenje u Sjenici); akontacja za akciju je 2000 dinara
informacije i prijave: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PSK „Balkan“; uz prijavu dostaviti broj planinarske knjižice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i naziv kluba čiji ste član
važne napomene: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti
vodiči: Goran Savić, br. telefona +381 64 224 12 75, imejl adresa: goransavicbre@gmail.com
Aleksandar Mijatović, br. telefona +381 64 359 94 63, imejl adresa: mijat034@gmail.com
 
* Zahvalnost za fotografije dugujemo autoru Bojanu Miloviću.