PSK Balkan organizuje osnovnu planinarsku obuku za članove kluba.


Cilj osnovne planinarske obuke je upoznavanje sa najosnovnijim znanjima i veštinama o planinarstvu i planinarskoj organizaciji kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti.

Polaznici usvajaju osnovne procedure i etičke principe planinarstva, koji su osnova za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima. Stvara se jedinstvena osnova znanja, veština, sposobnosti i stavova, koji predstavljaju osnovu za naredne nivoe obuka.

Svrha osnovne planinarske obuke je osposobljavanje za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima.

Datum održavanja obuke

subota, 7. maj i nedelja, 8. maj 2022.


Vreme održavanja obuke

od 8.00 do 17.00 h


Mesto održavanja obuke

Planinarski dom Čarapićev brest na AvaliProgram obuke

subota, 7. maj
08.00 - 08.30 h - Evidentiranje polaznika obuke i popunjavanje prijavnih formulara
08.30 - 09.00 h - Pojam i istorija planinarstva - predavanje
09.00 - 09.30 h - Planinarska organizacija i discipline - predavanje
09.30 - 10.30 h - Planinarski objekti i tereni - predavanje
10.30 - 11.00 h - Pauza
11.00 - 11.30 h - Osnove tehnike kretanja - predavanje
11.30 - 12.30 h - Osnove tehnike kretanja - praktična obuka
12.30 - 13.00 h - Planinarska etika i zaštita planina - predavanje
13.00 - 14.00 h - Pauza za ručak
14.00 - 17.00 h - Osnove pružanja prve pomoći - predavanje i praktična obuka


nedelja, 8. maj
08.00 - 09.00 h - Poznavanje planina za planinare - predavanje
09.00 - 10.00 h - Uticaj atmosfere na planinarske aktivnosti - predavanje
10.00 - 10.30 h - Pauza
10.30 - 13.00 h - Orijentacija u planini - predavanje i praktična obuka
13.00 - 14.00 h - Pauza za ručak
14.00 - 15.30 h - Planinarska oprema - predavanje i praktična obuka
15.30 - 16.00 h - Opasnosti u planini i bezbednost planinara - predavanje
16.00 - 17.00 h - Provera savladanosti programa - test i praktičan zadatak


Oprema

Planinarska, prilagođena vremenskim prilikama (duboke cipele, zaštita od vetra i kiše).
Svu opremu potrebnu za realizaciju praktičnog dela obuke obezbeđuje klub.
Poneti svesku i olovku.


Ishrana

Obezbeđen je ručak u planinarskom domu.
Užina iz ranca.


Kotizacija

3000 dinara (dva ručka, uverenje o završenoj obuci, troškovi organizacije).


Prijave

Telefonom, imejlom ili utorkom od 19.00 do 20.30 h u prostorijama kluba.
Uz prijavu dostaviti broj telefona, imejl adresu i broj planinarske kartice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.


Napomene

Obuka je namenjena samo članovima PSK Balkan.
Broj polaznika obuke je ograničen.
Program obuke realizuju vodiči kluba.
Provera savladanosti programa se ocenjuje opisno - položio/nije položio ispit.
Nakon provere savladanosti programa, polazniku se izdaje uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci, koje izdaje Komisija za obuku i usavršavanje u planinarstvu PSS.

Imejl za prijave
pkbalkan.srbija@gmail.com

Kontakt osoba
Goran Savić

Broj telefona
+381 64 224 12 75