PSK Balkan organizuje osnovnu planinarsku obuku za članove kluba.


Cilj osnovne planinarske obuke je upoznavanje sa najosnovnijim znanjima i veštinama o planinarstvu i planinarskoj organizaciji kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti. Polaznici obuke usvajaju osnovne procedure i etičke principe planinarstva, koji su osnova za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima. Stvara se jedinstvena osnova znanja, veština, sposobnosti i stavova, koji predstavljaju osnovu za naredne nivoe obuka.

Datum održavanja obuke

Subota, 4. novembar i nedelja, 5. novembar 2023.
Obuka traje dva dana.


Vreme održavanja obuke

Od 8.00 do 17.00 h.


Mesto održavanja obuke

Osnovna planinarska obuka će biti održana u Beogradu. O tačnoj lokaciji održavanja obuke polaznici će biti obavešteni imejlom najkasnije dva dana pre početka obuke.


Program obuke

- Pojam i istorija planinarstva
- Planinarska organizacija i discipline
- Poznavanje planina za planinare
- Orijentacija u planini
- Uticaj atmosfere na planinarske aktivnosti
- Planinarski objekti i tereni
- Planinarska oprema
- Osnove tehnike kretanja
- Opasnosti u planini i bezbednost planinara
- Planinarska etika i zaštita planina
- Osnove pružanja prve pomoći


Prijave

- Prijave se vrše slanjem imejla na adresu pkbalkan.srbija@gmail.com.
- Prilikom prijave dostaviti sledeće podatke: ime, prezime, broj telefona, imejl adresu i broj planinarske kartice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.
- Rok za prijavu je 20. oktobar ili do popune mesta.


Napomene

- Obuka je namenjena samo članovima PSK Balkan sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.
- Broj polaznika obuke je ograničen.
- Osnovna planinarska obuka je besplatna.
- Program obuke realizuju vodiči kluba.
- Savladanost programa se proverava nakon završene obuke, kroz test i praktičan rad.
- Provera savladanosti programa se ocenjuje opisno - polaznik je položio/nije položio ispit.
- Polaznicima koji savladaju program izdaje se uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci. Uverenje izdaje Komisija za obuku i usavršavanje u planinarstvu PSS, a troškovi izdavanja uverenja iznose 100 dinara.
- Ishrana iz ranca (poneti užinu).