KLISURA REKE GRADAC – 28. 7. 2019.

PSK Balkan vas vodi na još jednu laganu pešačku turu 🙂

Gradac je reka ponornica koja izvire ispod planine Povlen, nekoliko kilometara ponire i ponovo izbija kod sela Bogatića, poviše manastira Ćelije, kod Jakog izvora. Odatle do Ćelija Gradac teče kroz krivudavu klisuru, pravi izvestan luk oko manastira i odlazi prema Valjevu, gde se uliva u Kolubaru. Reka Gradac, vodom najbogatija pritoka Kolubare, usekla je klisurasto-kanjonsku dolinu dužine 22,7 kilometara. Od sastavaka Bukovske reke i Zabave, gde ustvari nastaje, do ušća u Kolubaru ova reka ima dužinu 28 kilometara i ukupan pad 187 metara.

Reka Gradac

 
PROGRAM AKCIJE:
nedelja, 28. jul
– polazak u 7.00 časova iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– dolazak u Lelić i obilazak istoimenog manastira
 
Manastir Lelić se nalazi u istoimenom selu kod Valjeva. Zadužbina je vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića. Ono što ovaj hram čini specifičnim i različitim u odnosu na ostale crkve našeg kraja je način na koji je sazidan. Zidan je u kombinaciji sige i opeke u tzv. srpsko-vizantijskom stilu gradnje. Naizmeničnim kombinovanjem blokova sige i opeke dobijena je dekorativnost fasade. U južnoj apsidi crkve počivaju mošti vladike Nikolaja prenete 12. maja 1992. god. iz manastira Svetog Save u Libertvilu (SAD). Vladika Nikolaj je bio veliki prosvetitelj, doktor filozofije sa Oksforda, autor velikog broja religioznih i filozofskih dela. Obnovio je srpsko crkveno besedništvo i sam je bio najveći besednik u istoriji srpske crkve. Njegova dela do sada sabrana iznose 13 tomova.

Manastir Lelić

 
– polazak na stazu ka klisuri reke Gradac
– obilazak izvora reke Gradac
– poseta ekološkom društvu, volonterima za održavanje kanjona
– nastavak pešačenja
– dolazak do etno restorana „Skok po skok“
– ručak po želji u etno restoranu
– poseta manastira Ćelije
 
Ako je verovati narodnom predanju, kralj Dragutin Nemanjić /1282 – 1316/, kao ktitor, naredio je da manastir Ćelije kod Valjeva bude izgrađen na skrovitom mjestu, daleko od zlonamjernika i rušitelja u kanjonu rijeke Gradac, nedaleko od, u pećinama urezanih, monaških isposnica – kelija ili ćelija. Do ove svetinje nekad se stizalo pješke ili na konjima, kroz stjenovite i šumovite predjele, a sad uskim, strmim i pomalo opasnim asfaltnim putem na kraju koga, iznenada, na proplanku bljesnu zidovi, manastirska crkva i konaci.  Na ulazu u crkvu posvećenu Svetom arhanđelu Mihailu nalazi se grob sa nadgrobnim spomenikom vojvodi Iliji Birčaninu. Kada su turske dahije na valjevskom mostu 1804. godine organizovale sječu knezova i posjekle kneza Aleksu Nenadovića i Iliju Birčanina, vojvodino tijelo je uzeo njegov momak, a kasnije junak Prvog srpskog ustanka Miloš Kedić i sahranio ga u porti manastira Ćelije Hram je ponovo spaljen 1810. godine, a vladika Nikolaj Velimirović je zapisao da su crkvu obnovili građani Valjeva, porijeklom Jermeni, kada je sagrađeno i oštro kube u jermenskom stilu. Punih devet godina u manastiru Ćelije bila je Karađorđeva vojna bolnica, a u oslobođenoj Srbiji Miloša Obrenovića u njemu je bila osnovna škola intendantskog tipa.

Manastir Ćelije kod Valjeva

 
– nastavak šetnje klisurom reke Gradac ka Valjevu (poseta pećine i ergele)
– obilazak vodenice kod brane u Valjevu
– povratak za Beograd
 
OPREMА: stаndаrdnа planinarska, prilаgođenа vremenskim prilikаmа
ISHRANA: iz ranca i po želji u etno restoranu “Skok po skok”
TROŠKOVI:  1000 dinara
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično u prostorijama PSK „Balkan“; uz prijavu dostaviti  broj planinarske kartice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i naziv kluba čiji ste član
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti
VODIČI: Milorad Varelija, broj telefona 064 298 24 83, imejl adresa: milorad.varelija@gmail.com
Vesna Papak, imejl adresa: papak.vesna@gmail.com