KARADŽICA – 17. do 19. 9. 2021.

 
Karadžica je planina u središnjem delu Severne Makedonije, jugozapadno od Skoplja. Najviši vrh planine je istog naziva Karadžica, a visok je 2473 metra. Planina predstavlja severozapadni deo velikog masiva Jakupice, sa tragovima glacijacije. Na Karadžici izvire Markova reka, duga 30 km.

Karadžica (autor: Boris Gadjowsky; izvor: Google Earth)

 
PROGRAM AKCIJE:
petak, 17. septembar
– polazak u 23.00 h iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– vožnja auto-putem do Skoplja, a potom još 30-ak kilometara južno do mesta Patiška Reka
 
subota, 18. septembar
– dolazak u Patišku Reku u ranim jutarnjim satima
– priprema i polazak na uspon
– iz doline Patiške reke – koja se nalazi na oko 960 m visine – potrebno je ispeti se na planinsku površ koja se nalazi na oko 1800 m
– nastavak planirane trase vodi preko lokaliteta Skenderova Rupa do najvišeg vrha Karadžice (2473 m)
– nakon izlaska na vrh sledi pauza za odmor, fotografisanje i uživanje u pogledu
 

Pogled na Solunsku glavu sa Karadžice (autor: Petar Gerasimov)

 
– nastavak pešačenja grebenom preko vrhova Krajni Kamen (2093 m) i Milenkov Kamen (2217 m) do vrha Mirska Voda (2179 m)
– od Mirske Vode sledi spust, prvo preko planinske površi, a potom kroz šumu, do Patiške Reke
– vožnja do Skoplja
– noćenje
* zahtevna tura; dužina staze je 26 km, a kumulativni uspon je oko 2000 m
 

Karadžica (autor: Boris Gadjowsky; izvor: Google Earth)

 
nedelja, 19. septembar
– ustajanje u ranim jutarnjim satima
– uspon iz doline Patiške reke ka delu masiva Jakupice koji se naziva Ubava
– stoza vodi preko Etemovog Rida do grebena na kom se nalazi Crni vrh (2155 m) i bezimeni vrh visine 2352 m
– potom se skreće ka severozapadu i pešači grebenom na kom se nalazi Oštri vrh (2263 m)
– od Oštrog vrha sledi spust, prvo grebenom, a potom planinskom kosom do šume i puta kojim se stiže do Patiške Reke
– povratak za Beograd
zahtevna tura; dužina staze je oko 17 km, a kumulativni uspon je oko 1500 m
 

Oštri vrh (izvor: picuki.com) 

 
OPREMA: planinarske cipele, čeona lampa, jakna, kapa, rukavice, zaštita od kiše, vetra i sunca
ISHRANA: iz ranca
TROŠKOVI: 65 evra (prevoz, noćenje i osiguranje); akontacija za akciju je 45 evra i plaća se prilikom prijave; instrukcije za uplatu akontacije možete pročitati OVDE
NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost i planinarsko iskustvo; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti; obavezno poneti planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu; u slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu jer novac ne može biti vraćen ili iskorišćen za drugu akciju; za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja; svi učesnici akcije u obavezi su da se pridržavaju propisanih mera prevencije (nošenje maske u prevozu)
USLOVE ZA ULAZAK U SEVERNU MAKEDONIJU PROČITAJTE OVDE.
USLOVE ZA POVRATAK U SRBIJU PROČITAJTE OVDE.
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično utorkom u prostorijama PSK „Balkan“ (SC „Olimp“, ulica Vjekoslava Kovača br. 11, lokal 2); uz prijavu dostaviti ime i prezime, broj telefona, broj pasoša, datum rođenja (zbog osiguranja), broj planinarske kartice i naziv kluba čiji ste član
VODIČ: Goran Savić; broj telefona: +381 64 224 12 75; imejl adresa: ranacgo@gmail.com