KAKO UPLATITI KOTIZACIJU ZA PLANINARSKU AKCIJU?

 
Poštovani planinari,
Kotizaciju (ili celokupan iznos troškova) za učešće u planinarskoj akciji PSK Balkan možete uplatiti na redovnim sastancima utorkom od 19.00 do 20.30 h, ili uplatom na račun kluba.
 

Instrukcije za uplatu kotizacije na račun kluba putem naloga za uplatu:

UPLATILAC: Vaše ime i prezime, mesto boravka, ulica i broj
SVRHA UPLATE: naziv planinarske akcije za koju plaćate akontaciju
PRIMALAC: PSK „Balkan“, Jovanke Radaković 11c/1, Zvezdara, Beograd
IZNOS: iznos kotizacije u dinarima (ili u protivdinarskoj vrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, ukoliko su troškovi akcije izraženi u evrima)
RAČUN PRIMAOCA: 150-1852847-85
MODEL I POZIV NA BROJ: ove rubrike se ne popunjavaju (ostaju prazne)