Dešat je planina na granici Severne Makedonije i Albanije. Ova planina je deo planinskog lanca Šara - Korab - Dešat - Stogovo - Karaorman. Na planini se izdvajaju vrhovi Mali Krčin i Veliki Krčin, kao i najviši vrh Velivar (2375 m). Na planini se nalazi nekoliko malih ledničkih (glacijalnih) jezera. U istočnom podnožju planine je kanjon reke Radike, koji deli planinu Dešat od planina Bistra i Stogovo. Veliki deo Dešata je uključen u nacionalni park Mavrovo, a najbliži grad planini je Debar u kanjonu Radike.


PROGRAM AKCIJE

petak, 27. maj

– polazak u 22.00 h iz Skerlićeva ulice u Beogradu

– noćna vožnja preko Skoplja, Tetova i Gostivara do sela Bituše


subota, 28. maj

– dolazak u selo Bituše u ranim jutarnjim satima, priprema i polazak na uspon

– staza vodi kroz šumu, nakon koje se izlazi na manju zaravan sa jezerom Lokuv

– uspon nastavljamo još kilometar i po kroz šumu, a nakon toga se izlazi na travom obrasle istočne padine Dešata u blizini Severnog jezera

– stazom se uspinjemo do glavnog planinskog grebena na graničnoj liniji, kojim se potom krećemo ka severu do Velivara (2375 m), najvišeg vrha Dešata

– na vrhu ćemo napraviti pauzu za odmor, fotografisanje i posmatranje okoline (Bistra, Šar-planina, Debarsko jezero, Piškopeja)

– silazak sa vrha u selo Bituše istom stazom

– vožnja do Popove Šapke na Šar-planini, smeštaj, večera i noćenje

dužina staze je oko

0 km

ukupan uspon je oko

0 m

trajanje ture je oko

0 sati

Šar-planina ili skraćeno Šara se nalazi na granici Srbije i Severne Makedonije. Poznata je i po drugim nazivima: Skardus, Carska planina i Monte Argentaro, koji datiraju iz perioda srednjeg veka. Po svojim osnovnim morfotektonskim osobinama, ona pripada Šarsko-pindskom planinskom sistemu. Šar planinu karakteriše prostrano bilo, čija dužina po horizontalnoj projekciji iznosi 80 do 85 km, odnosno teritorijalno od Kačaničke klisure na severoistoku, sa vrhom Ljuboten, pa sve do gornjeg toka reke Radike i Vrutoka na jugu, teritorijalno tromeđe makedonsko-albansko-srpske granice.


nedelja, 29. maj

– ustajanje u ranim jutarnjim satima i doručak

– vožnja od Popove Šapke preko Tetova do sela Vešala

– priprema i polazak na uspon iz sela jugozapadnim padinama ka vrhu Vrtop (2555 m)

– po izlasku na Vrtop sledi pauza za odmor i posmatranje okoline, a potom se nastavlja kretanje grebenom ka istoku

– grebenskom stazom stižemo do vrha Kobilica (2528 m) gde takođe pravimo pauzu

– sa vrha silazimo jugoistočnom padinom ka selu Brodec, gde završavamo turu

– povratak za Beograd

dužina staze je oko

0 km

ukupan uspon je oko

0 m

trajanje ture je oko

0 sati

OPREMA

topla planinarska, primerena vremenskim uslovima (planinarske cipele, kabanica, kapa, rukavice, planinarski štapovi...)


HRANA I VODA

iz ranca i u hotelu na Popovoj Šapki


KOTIZACIJA

90 evra (prevoz, osiguranje, noćenje, večera i doručak); akontacija od 50 evra plaća se prilikom prijave
INFORMACIJE I PRIJAVE

telefonom, imejlom ili utorkom od 19.00 do 20.30 h u prostorijama kluba; uz prijavu dostaviti broj telefona, broj pasoša, datum rođenja, broj planinarske kartice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i naziv kluba čiji ste članVAŽNE NAPOMENE


Svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost.
Od svih učesnika akcije očekuje se adekvatna psihofizička pripremljenost.
Organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti.
U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu jer novac ne može biti vraćen ili iskorišćen za drugu akciju.
Na akciju obavezno poneti planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.
Za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Zahtevnost akcije


Podrazumeva fizičku (kondicionu) i tehničku zahtevnost akcije.


6/10

Branislav Krstić

Vodič

Branislav Krstić

Licencirani planinarski vodič 3. kategorije Matični broj 720


Imejl
branislav.krstic@hotmail.com

Broj telefona
+381 65 888 16 06