BICIKLIZAM – PLAN AKTIVNOSTI ZA 2017

Poštovani,
Obeštavamo Vas da biciklistička sekcija počinje sa radom.
U ime PSK Balkan biciklističke akcije vodi Miloš Lazić, kontakt telefon  069/ 347 -9667, E-meil: lazic.la@gmail.com