BELJANICA – 26. 5. 2019.

Kondiciono zahtevna tura Beljanicom!

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama i uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečka sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1339 m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.

Beljanica (izvor: kaupresavica.rs)

 
PROGRAM AKCIJE:
– polazak u 6.00 časova iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– dolazak u okolinu Žagubice
– uspon se odvija neobeleženim šumskim putevma i stazama, a zatim makadamskim putem kroz livade Beljanice do vrha (1339 m)
– silazak šumskom obeleženom stazom i makadamskim putem do vodopada Lisine
– povratak za Beograd u koji dolazimo do 23.00 časova
*neophodna je dobra fizička kondicija
*dužina staze je 27 km, a ukupan uspon oko 1200 m
 

 
OPREMA: standardna planinarska, prilagođena vremenskim prilikama (poneti kabanicu, gamašne, štapove, baterijsku lampu, presvlaku)
HRANA I VODA: iz ranca (moguće je ručati u restoranu u blizini vodopada nakon završetka pešačke ture)
TROŠKOVI: 1800 dinara (akontacija za akciju je 1000 dinara)
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; od svih učesnika akcije očekuje se dobra psihofizička pripremljenost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti; na akciju obavezno ponesite planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično utorkom u prostorijama PSK „Balkan“ u SC „Olimp“, ulica Vjekoslava Kovača br. 11, lokal 2; uz prijavu dostaviti broj telefona, broj planinarske kartice i naziv kluba čiji ste član
VODIČ: Zoran Živanović, br. telefona +381 64 295 64 69, imejl adresa: zokizivanovic@gmail.com