Beljanica (1339m) – 18. arpil 2015.

beljanica 1Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km.
Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama i uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1339 m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.
Beljanica je planina bogata vodom, podzemnim i površinskim tokovima. Naročito su interesantni površinski tokovi sa velikim brojem reka i potoka ponornica. Voda u svim tokovima je čista i može se piti iz vodotoka.
Beljanica je u speleološkim krugovima veoma poznata kao izuzetno bogata speleološkim objektima. Najpoznatija pećina je Resavska pećina, koja je uređena za pojedinačne ili kolektivne posete i otvorena je tokom cele godine. Pored Resavske pećine postoji veliki broj pećina bogatih svim vrstama pećinskog nakita.
 
PROGRAM AKCIJE:
Subota, 18. april 2015.
06.00 h     Polazak iz Skerlićeve
09.00 h     Dolazak u Lisine kod planinarskog doma, priprema i polazak na uspon.
Stazom od planinarskog doma  349m – Cerjak  695 m -Debela kosa-Vrh Beljanice 1339m. Povratak istom stazom, obilazak vodopada Veliki Buk ili Lisine.

21.00h     Očekivano vreme dolaska u Beograd
Oprema:   kapa, rukavice, kamašne, rezervne čarape, patike i majica, kišna kabanica, krema za sunčanje i štapovi.
Cena: prevoz 1300,00 dinara
Prijav za akciju telefonom, sms porukom, meilom ili na sastanku Kluba utorkom od 19.30 do 21h. Prostorije Kluba se nalaze u SC “Olimp” na Zvezdari, ulica Vjekoslava Kovača 11, lokal 1. Uz prijavu dostavite broj lične karte, planinarske knjižice i JMBG.  Za sve učesnike obavezna plaćena članarina za 2015. godinu.
Vodič: Aleksandar Mijatović, tel. +381.64.359.9463,  e-mail.mijat034@gmail.com
Pomoćnik: Zorica Djurović, tel. 063.394.884