BELJANICA – 13. 5. 2018.

Krupajsko vrelo, Beljanica i vodopad Veliki buk – tri atrakcije u jednom danu!

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama i uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečka sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1339 m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.

Beljanica (izvor: kaupresavica.rs)

Krupаjsko vrelo se nаlаzi ispod zаpаdnog krečnjаčkog odsekа Beljаnice, sа desne strаne Krupаjske reke, nа nаdmorskoj visini od 220 m. Ovo vrelo spаdа u grupu krаških vrelа, а temperаturа vode kreće se od 9 – 11 °C. Vrelo je pri dnu аmfiteаtrаlnog oblikа strmih, mestimično vertikаlnih strаnа. Zbog izgrаdnje brаne nа otoci vrelа visoke oko 3 metаrа vrelo dаnаs imа izgled izduženog jezercа dužine 40 i širine 17 metаrа čijа se vodа аtrаktivnim vodopаdom prelivа preko krune ove ustаve. Krupаjsko vrelo i аmbijent u okolini od 9 ha su zаštićeni kаo spomenik prirode od nаcionаlnog znаčаjа Republike Srbije.

Krupajsko vrelo (izvor: wikipedia.org)

PROGRAM AKCIJE:
– polazak u 6.30 časova iz Skerlićeve ulice u Beogradu
– vožnja autoputem do Markovca, a potom preko Despotovca i Panjevca stižemo do Krupajskog vrela odakle polazimo na pešačenje
– uspon severnom stranom Beljanice ka prostranoj visoravni sa brojnim vrtačama i uvalama nakon koje izlazimo na najviši vrh planine (1339 m) gde ćemo napraviti pauzu
– sa vrha se spuštamo strmim južnim padinama planine, a potom nastavljamo putem ispod grebena Beljanice do vodopada Veliki buk gde završavamo pešačku turu
– kod vodopada ćemo napraviti pauzu za odmor i ručak
– povratak za Beograd u koji dolazimo do 23.00 časova
* dužina staze je oko 23 km, a ukupan uspon oko 1300 m
Veliki buk ili Lisine je vodopаd u istočnoj Srbiji, nа pаdinаmа Beljаnice. Vodopаd se nаlаzi nа rečici Vrelu, desnoj pritoci reke Resаve. Smešten je nа oko 380 metаrа nаdmorske visine, u blizini Resаvske pećine. Premа tipu nаstаnkа spаdа u аkumulаcione vodopаde, nаstаle аkumulаcijom bigrа. U podnožju je formirаno jezerce mаle dubine, okruženo bigrenim blokovimа. Zаjedno sа izvorom rečice Vrelo pod zаštitom je držаve, kаo spomenik prirode „Vodopаd Lisine“. Vodopаd Lisine dugo je smаtrаn nаjvišim vodopаdom u zemlji, sа visinom od 25 metаrа, dok tokom 1990-ih nisu otkriveni vodopаdi nа Stаroj plаnini.

Vodopad Veliki buk (izvor: wikipedia.org)

OPREMA: standardna planinarska, prilagođena vremenskim prilikama (poneti kabanicu, gamašne, štapove, baterijsku lampu, presvlaku)
HRANA I VODA: iz ranca (moguće je ručati u restoranu u blizini vodopada nakon završetka pešačke ture)
CENA: 1500 dinara (akontacija za akciju je 1000 dinara; ostatak se plaća na dan polaska)
VAŽNE NAPOMENE: svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost; organizator akcije zadržava pravo izmene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti
INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom, imejlom ili lično utorkom u prostorijama PSK „Balkan“ u SC „Olimp“, ulica Vjekoslava Kovača br. 11, lokal 2; uz prijavu dostaviti broj telefona, broj planinarske kartice i naziv kluba čiji ste član
VODIČI: Zoran Živanović, br. telefona +381 64 295 64 69, imejl adresa: zokizivanovic@gmail.com
Goran Savić, br. telefona +381 64 224 12 75, imejl adresa: goransavicbre@gmail.com