02/01/2013

Rila (Musala 2925m) – planinarenje i skijanje, priprema za Elbrus – 8 do 10. mart 2013.


Rila, najviši vrh planine i Balkana je Musala 2925 m, ostali veći vrhovi su: Dimitrov (2902 m), Malovica (2730 m), Rilec (2715 m) i Belmeken (2627 m Rilska planina je geološki sastavljena od granitnih i gnajsnih metamorfnih stijena i paleozoiskih škriljaca pre 250,000,000 godina. Njen alpski reljef formiran je za pleistocentske glacijacije, tako da Rila […]


Read more

Tara tri vrha za dva dana Bilješka stena 1225m, Kozji rid 1591m i V.Stožac 1675m 9/10.februar 2013.


Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida i zauzima površinu od 183 km2. Dužina Tare je je 50 km, a širina 22 km i ima prosečnu nadmorsku visinu od 1200 m. Najviši vrh je Kozji rid sa 1591 m. Pripada grupi podrinjskih planina i ima složenu geološku prošlost i raznoliku […]


Read more